Nieuwsflitsen

Pand aangekocht

drietourgebouwNa rijp beraad in het moderamen en het College van Diakenen en na overleg met de Algemene Kerkenraad, werd begin april 2015 het op deze foto aangegeven pand naast de Grote Kerk aan de Hoofstraat 113 aangekocht. Een al langer levende wens om in ons dorp een Diaconaal Centrum in te richten werd vervuld. Dit pand direct naast de kerk in het centrum van het dorp biedt veel mogelijkheden.

Wat u als inwoner van Driebergen op zal vallen is dat ‘DrieTour’ niet meer op de gevel staat. Met de vraagtekens op de foto willen we benadrukken dat ieder gemeentelid de mogelijkheid wordt geboden een suggestie te doen voor een naam van dit Diaconaal Centrum.

Lees verder en doe suggesties voor naam en gebruik van dit gebouw

Uit de suggesties zal een keuze worden gemaakt door ons College. Wij begrijpen dat het moeilijk is een passende naam te bedenken als u niet weet wat er in het gebouw gaat gebeuren. Veel is er mogelijk. U kunt ons met ideeën helpen om de beschikbare ruimten een zinvolle diaconale bestemming te geven. Om een indruk plattegrondte krijgen van de ruimten voegen wij hier een plattegrond bij van de huidige indeling. Trekt u zich niet te veel aan van de plaats van binnenwanden deze kunnen veelal eenvoudig worden verwijderd of verplaatst.

Wilt u meer zien dan bestaat de mogelijkheid het pand van binnen en van buiten nader te bekijken op: 12 mei van 19.00 tot 21.00 uur 19 mei van 14.00 tot 16.00 uur 27 mei van 13.30 tot 14.30 uur. Veel ideeën rolde al eens over tafel bij het moderamen zoals: Inloophuis voor iedereen met mogelijkheid voor een kop koffie en een gesprek

Verkooppunt voor Bartimeus producten

Mogelijkheid om voor groepen samen te koken en te eten

Huiskamer voor catechese, overleg etc.

Voedselbank uitgiftepunt

Vergaderruimte en ontmoetingsplek

Spreekkamer

Kantoorruimte, diaconaal archief

Appartementen eventueel ook voor noodopvang Enz.

Er is nog niets besloten. Geef dus uw mening want dat kan ons helpen bij het maken van keuzes, zodat een goed overwogen inrichtingsplan kan worden gemaakt. Dat het bij keuzes niet alleen om diaconale taken gaat maar ook om geld en benodigde menskracht is wel duidelijk. Realisatie van de plannen kan eventueel gefaseerd plaatsvinden. Uw suggesties over naam en/of bestemming kunt u bekend maken via de mail bij de moderamenleden Jan Geurkink (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) of Johan Rietveld (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of in een envelop bij ons kerkbureau met opschrift ‘Suggesties Diaconaal Centrum’.

Wij zien uw reactie met veel belangstelling, graag voor 1 juni, tegemoet.

Namens uw Diaconie, Secretaris, R.A. van der Lee

Actieve PKN-leden zijn overbelast en ongeïnspireerd

EMIEL HAKKENES,

Trouw 24/04/15

Veel vergaderen, terwijl de gemeente alsmaar kleiner wordt: twee derde van de leden van de Protestantse Kerk in Nederland is niet meer zo gemotiveerd om zich in te zetten voor de kerk, blijkt uit een ledenraadpleging. . Bijna twee derde van de leden van de Protestantse Kerk in Nederland heeft geen trek meer om zich actief in te zetten voor de kerk. Dat is een van de opvallendste uitkomsten uit de ledenraadpleging die de kerk heeft gehouden. Via internet vulden ongeveer 18.000 van de 2 miljoen kerkleden eerder dit jaar een uitgebreide vragenlijst in. De resultaten werden gisteren in Lunteren gepresenteerd. 

Lees verder over de enquete onder 2 miljoen PKN-leden

Veruit de meeste invullers zijn actief voor de kerk als dominee, kerkenraadslid of vrijwilliger voor praktische zaken. Maar onder deze zeer actieve mensen (van wie de meesten meer dan een dagdeel per week aan de kerk besteden) lijkt de vermoeidheid toe te slaan. Zij vulden in de enquête in dat zij moeite hebben om geïnspireerd te blijven. Oorzaken: de vele vergaderingen, en de terugloop in inkomsten en ledenaantallen: volgens 70 procent van de respondenten is hun gemeente de afgelopen jaren gekrompen. De enquête moet het bestuur van de kerk inzicht geven in de wensen en verwachtingen van gelovigen. Dit onderzoek is een unicum; nooit eerder zijn kerkgangers op deze schaal betrokken bij de toekomstplannen van de Protestantse Kerk. Een moeilijkheid bij het interpreteren van de uitkomsten is evenwel dat de respondenten geen getrouwe afspiegeling van de gehele kerk lijken te zijn. Vooral de zeer actieve leden hebben aan de peiling meegedaan. Sinds vorig jaar praat de synode (de landelijke vergadering waarin afgevaardigden zitten uit de plaatselijke kerken) over de vraag hoe de Protestantse Kerk er in 2025 uitziet. De online ledenraadpleging is een van de onderdelen van deze bezinning. Daarnaast heeft de leiding van de kerk een rapport geschreven met suggesties voor veranderingen. Dat rapport stelt vast dat de regels en structuren die de protestanten in de afgelopen eeuwen hebben ingevoerd zijn gaan knellen. Ze blijken lastig na te leven als er niet voldoende mensen zijn om taken en verantwoordelijkheden op zich te nemen. Tijdens de synodezitting onderkenden gisteren de meeste afgevaardigden de problemen waar de kerk mee kampt. Tegelijk was er kritiek te horen op de inhoud en toon van het toekomstrapport. "Mij overvalt een wolk van hijgerigheid als ik deze hausse aan voorstellen probeer te overzien", zei Marien Pettinga, predikant in Monnickendam. Nu het kerkelijke rapport en de resultaten van de enquête (en de reactie van de synode daarop) bekend zijn, zal de kerkleiding definitieve voorstellen voor veranderingen formuleren. Daarover worden in november besluiten genomen. Een van de vragen voor de toekomst is of het voor predikanten en gemeenten beter zou zijn als een dominee elke paar jaar verplicht van standplaats wisselt. Onder degenen die de online enquête invulden, is er een kleine meerderheid voor dit idee. De kerkleden zijn zeer kritisch over de wijze waarop de kerk naar buiten treedt. De deelname van de kerk aan maatschappelijke debatten beoordeelt driekwart als matig tot slecht. Er is een uitzondering: dat de kerk zich sterk maakt voor 'bed, bad en brood' voor illegale vluchtelingen vinden de leden in meerderheid goed of zelfs uitstekend. . Hester Smits (48), predikant uit Wognum "Wat mij opvalt, is dat veel mensen vinden dat de kerk een sterker merk moet zijn. De Protestantse Kerk moet meer zichtbaar zijn in bijvoorbeeld maatschappelijke debatten. Dat lijkt me een goed teken. Neem bijvoorbeeld het effect dat 'The Passion' heeft en nu de procedure voor 'bed, bad en brood'. Ik zou dat meer willen zien. Ik hoop dat de nieuwe scriba, die volgend jaar benoemd wordt, vaak in beeld verschijnt." . Bram Hoekman (33), diaken in Dirksland "Veel kerkleden zoeken vernieuwing. Dat is een gevoel dat breed leeft, blijkt ook uit deze peiling. In mijn eigen kerk, in het westelijkste puntje van de biblebelt, merk ik dat ook. Sinds een jaar of vijf, zes doen we onze jaarlijkse jeugdweek niet meer in de kerk, maar in de sporthal. Daar komen nu opeens veel meer kinderen op af. Ik heb de enquête overigens zelf niet ingevuld. Ik ben er gewoon niet aan toe gekomen. Te druk." . Dieuwke van der Leij (61), predikant uit Rottevalle "Bij zeker één uitslag twijfel ik of het klopt. Kerkleden zouden in geval van financiële nood eerder kiezen voor een predikant dan voor het kerkgebouw. Ik betwijfel dat. Achter de computer vullen mensen in wat gewenst is. De praktijk leert dat als het erop aankomt, mensen kiezen voor hun kerkgebouw. In Friesland zijn heel veel kleine dorpen met evenzoveel kleine kerken. Ik zie om mij heen dat mensen heel erg hechten aan hun eigen kerk." Actieve PKN-leden zijn overbelast en ongeïnspireerd EMIEL HAKKENES, REDACTIE RELIGIE &FILOSOFIE − 24/04/15, 01:32 Veel vergaderen, terwijl de gemeente alsmaar kleiner wordt: twee derde van de leden van de Protestantse Kerk in Nederland is niet meer zo gemotiveerd om zich in te zetten voor de kerk, blijkt uit een ledenraadpleging. . Bijna twee derde van de leden van de Protestantse Kerk in Nederland heeft geen trek meer om zich actief in te zetten voor de kerk. Dat is een van de opvallendste uitkomsten uit de ledenraadpleging die de kerk heeft gehouden. Via internet vulden ongeveer 18.000 van de 2 miljoen kerkleden eerder dit jaar een uitgebreide vragenlijst in. De resultaten werden gisteren in Lunteren gepresenteerd. Veruit de meeste invullers zijn actief voor de kerk als dominee, kerkenraadslid of vrijwilliger voor praktische zaken. Maar onder deze zeer actieve mensen (van wie de meesten meer dan een dagdeel per week aan de kerk besteden) lijkt de vermoeidheid toe te slaan. Zij vulden in de enquête in dat zij moeite hebben om geïnspireerd te blijven. Oorzaken: de vele vergaderingen, en de terugloop in inkomsten en ledenaantallen: volgens 70 procent van de respondenten is hun gemeente de afgelopen jaren gekrompen. De enquête moet het bestuur van de kerk inzicht geven in de wensen en verwachtingen van gelovigen. Dit onderzoek is een unicum; nooit eerder zijn kerkgangers op deze schaal betrokken bij de toekomstplannen van de Protestantse Kerk. Een moeilijkheid bij het interpreteren van de uitkomsten is evenwel dat de respondenten geen getrouwe afspiegeling van de gehele kerk lijken te zijn. Vooral de zeer actieve leden hebben aan de peiling meegedaan. Sinds vorig jaar praat de synode (de landelijke vergadering waarin afgevaardigden zitten uit de plaatselijke kerken) over de vraag hoe de Protestantse Kerk er in 2025 uitziet. De online ledenraadpleging is een van de onderdelen van deze bezinning. Daarnaast heeft de leiding van de kerk een rapport geschreven met suggesties voor veranderingen. Dat rapport stelt vast dat de regels en structuren die de protestanten in de afgelopen eeuwen hebben ingevoerd zijn gaan knellen. Ze blijken lastig na te leven als er niet voldoende mensen zijn om taken en verantwoordelijkheden op zich te nemen. Tijdens de synodezitting onderkenden gisteren de meeste afgevaardigden de problemen waar de kerk mee kampt. Tegelijk was er kritiek te horen op de inhoud en toon van het toekomstrapport. "Mij overvalt een wolk van hijgerigheid als ik deze hausse aan voorstellen probeer te overzien", zei Marien Pettinga, predikant in Monnickendam. Nu het kerkelijke rapport en de resultaten van de enquête (en de reactie van de synode daarop) bekend zijn, zal de kerkleiding definitieve voorstellen voor veranderingen formuleren. Daarover worden in november besluiten genomen. Een van de vragen voor de toekomst is of het voor predikanten en gemeenten beter zou zijn als een dominee elke paar jaar verplicht van standplaats wisselt. Onder degenen die de online enquête invulden, is er een kleine meerderheid voor dit idee. De kerkleden zijn zeer kritisch over de wijze waarop de kerk naar buiten treedt. De deelname van de kerk aan maatschappelijke debatten beoordeelt driekwart als matig tot slecht. Er is een uitzondering: dat de kerk zich sterk maakt voor 'bed, bad en brood' voor illegale vluchtelingen vinden de leden in meerderheid goed of zelfs uitstekend. . Hester Smits (48), predikant uit Wognum "Wat mij opvalt, is dat veel mensen vinden dat de kerk een sterker merk moet zijn. De Protestantse Kerk moet meer zichtbaar zijn in bijvoorbeeld maatschappelijke debatten. Dat lijkt me een goed teken. Neem bijvoorbeeld het effect dat 'The Passion' heeft en nu de procedure voor 'bed, bad en brood'. Ik zou dat meer willen zien. Ik hoop dat de nieuwe scriba, die volgend jaar benoemd wordt, vaak in beeld verschijnt." . Bram Hoekman (33), diaken in Dirksland "Veel kerkleden zoeken vernieuwing. Dat is een gevoel dat breed leeft, blijkt ook uit deze peiling. In mijn eigen kerk, in het westelijkste puntje van de biblebelt, merk ik dat ook. Sinds een jaar of vijf, zes doen we onze jaarlijkse jeugdweek niet meer in de kerk, maar in de sporthal. Daar komen nu opeens veel meer kinderen op af. Ik heb de enquête overigens zelf niet ingevuld. Ik ben er gewoon niet aan toe gekomen. Te druk." . Dieuwke van der Leij (61), predikant uit Rottevalle "Bij zeker één uitslag twijfel ik of het klopt. Kerkleden zouden in geval van financiële nood eerder kiezen voor een predikant dan voor het kerkgebouw. Ik betwijfel dat. Achter de computer vullen mensen in wat gewenst is. De praktijk leert dat als het erop aankomt, mensen kiezen voor hun kerkgebouw. In Friesland zijn heel veel kleine dorpen met evenzoveel kleine kerken. Ik zie om mij heen dat mensen heel erg hechten aan hun eigen kerk."

God is een raadselwoord

Trouw, interview met Johan Goud
26/03/15
De remonstrantse hoogleraar Johan Goud zocht zijn hele loopbaan naar God. Uiteindelijk vindt hij hem, soms, in de literatuur. 'Dat gevoel duurt misschien zolang als een gedicht duurt, maar het is er wel.'
Een werkend leven lang heeft hij geprobeerd door te dringen tot de betekenis van het woord 'God'. Ruim dertig jaar was Johan Goud (1950) remonstrants predikant en hoogleraar wijsgerige theologie en theologische esthetica. In april gaat hij met emeritaat. Tijd voor een terugblik.

Lees meer...

Dominees moeten na acht jaar naar nieuwe gemeente

28/03/15

PKN wil probleem van 'vastgelopen relaties' oplossen .

Er moet een limiet komen voor het aantal jaren dat een dominee aan een gemeenschap verbonden kan zijn. Dat voorstel zal de leiding van de Protestantse Kerk in Nederland komende maand doen aan haar landelijke vergadering (synode).

En waarom doet de PKN dat? Lees verder...

Een van de redenen voor de limiet is dat sommige kerkelijke gemeenten zo snel slinken dat zij op termijn geen geld meer hebben om een predikantensalaris te betalen. Ook wijst het rapport op 'de problematiek van vastgelopen relaties tussen predikanten en gemeente, met alle spanningen van dien'.
Voor de geringe mobiliteit van dominees zijn verschillende redenenen: een partner met een baan, schoolgaande kinderen of een eigen huis (omdat de gemeente niet de middelen heeft om een pastorie ter beschikking te stellen). Of gewoon een uitstekende verstandhouding met de gemeente.

Sommige predikanten willen niet ergens anders aan de slag, andere willen het wel maar lukt dat niet. In de kerk is sprake van een 'toptien-effect': een dominee die regelmatig gepolst ('beroepen') wordt door andere gemeenten verwerft een bepaalde populariteit die leidt tot alleen maar meer beroepingen. Een grote groep dominees komt zo nooit van zijn plaats..

schullerTeledominee trok miljoenen kijkers, tot zijn faillissement

Trouw, 03/04/15

Hij genoot een wereldwijde bekendheid maar op zijn Nederlandse wortels liet de gisteren overleden televisiedominee Robert H. Schuller zich graag voorstaan. Als Schuller Nederlandse kijkers ontving van het door hem in 1970 bedachte kerkelijke tv-programma 'Hour of Power' (dat op het hoogtepunt in de jaren negentig 20 miljoen kijkers trok in 180 landen) begroette hij ze steevast met een mondje moedertaal. "Pas maar op wat je zegt", grapte hij, "ik versta jullie best."

Lees meer...